RRFC De Bokkerijders

VOLG ONS :

(Aftrekbare) Giften

Giften aan De Bokkerijders

Giften aan onze club zijn alleen aftrekbaar als het periodieke giften betreft. RRFC De Bokkerijders voldoet als vereniging aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt om giften aftrekbaar te maken van de aangifte Inkomstenbelasting. De vereniging:

  • heeft minstens 25 leden;
  • heeft volledige rechtsbevoegdheid. Dit betekent dat de vereniging via een notaris is opgericht en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
  • en maakt geen winst en hoeft dus geen aangifte Vennootschapsbelasting te doen.

 

Wanneer is een gift periodiek?

Een periodieke gift is niet beperkt qua minimum of maximum, maar kent wel meer voorwaarden. Zo moet je een dergelijke gift schriftelijk vastleggen. Dit hoeft niet via een notaris, maar kan met behulp van de overeenkomst_periodieke_gift_in_geld_IB. Deze modelovereenkomst is opgesteld door de Belastingdienst en moet worden ingevuld door de schenker en onze penningmeester (namens de club). Eenmaal ingevuld, moet je natuurlijk niet vergeten de jaarlijkse gift op te voeren bij de aangifte Inkomstenbelasting.

 

Gelden er nog meer voorwaarden?

Naast het feit dat je jouw gift schriftelijk moet vastleggen, gelden er nog een aantal andere voorwaarden voor een periodieke gift:

  • geeft jaarlijks hetzelfde bedrag (bijvoorbeeld als lid van de “Club van 50”);
  • je geeft minimaal gedurende vijf jaren. Je kunt natuurlijk eerder stoppen, maar dan zal de Belastingdienst hoogstwaarschijnlijk de aftrek (met terugwerkende kracht) ongedaan maken;
  • de gift stopt uiterlijk bij overlijden.

 

Rekenvoorbeeld

Het belastingvoordeel van de aftrekpost giften is in 2024 maximaal 36,97%. Schenk je € 100,- aan onze club, dan betaal je netto (afhankelijk van jouw inkomen) misschien maar € 63,03. De Belastingdienst betaalt in dit rekenvoorbeeld € 36,97 mee aan jouw schenking aan De Bokkerijders.