RRFC De Bokkerijders

VOLG ONS :

Vertrouwenspersoon

Visie op veiligheid

De Bokkerijders willen een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport. Wij conformeren ons daarom ook aan de gedragsregels (zie bijgevoegde documenten) zoals opgesteld door Rugby Nederland en het NOC*NSF.
Binnen onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen.

Vertrouwenspersoon

Als rugbyclub willen wij dat al onze leden zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. Om hier zorg voor te dragen heeft het bestuur van RRFC De Bokkerijders een vertrouwenspersoon aangesteld. De vertrouwenscontactpersoon (VCP) voor onze club is Bert Martens. Hij is bereikbaar door een mail te sturen naar vertrouwenscontactpersoon@rrfcbokkerijders.nl.

Wanneer of waarom ga je naar een vertrouwenspersoon?

Iedereen die verbonden is aan onze club, dus leden, ouders, trainers, etc. kan contact opnemen met de vertrouwenspersoon wanneer hij/zij last ervaart of zich zorgen maakt over grensoverschrijdend (ongewenst) gedrag van personen eveneens verbonden aan RRFC De Bokkerijders.

Taken en bevoegdheden van de vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenspersoon handelt uitsluitend naar aanleiding van een rechtstreeks verzoek van het verenigingslid en met diens instemming. In samenspraak met de melder wordt besproken op welke locatie het gesprek met de vertrouwenspersoon plaats vindt. Omdat vertrouwen en veiligheid voorop staat zullen gesprekken liefst niet ons clubhuis plaats vinden. Voor alle stappen die de vertrouwenspersoon onderneemt is de (schriftelijke) toestemming van de melder vereist. Indien de betreffende melder deze toestemming weigert, dient de vertrouwenspersoon de bemoeienis stop te zetten.

Afleggen van verantwoording

De vertrouwenspersoon valt onder de directe verantwoordelijkheid van de voorzitter van RRFC De Bokkerijders maar blijft onafhankelijk en maakt noch deel uit van het bestuur, noch heeft een andere taak binnen de vereniging de niet verenigbaar is met de belangen van de melders.

De voorzitter van het bestuur nodigt de vertrouwenspersoon één keer per jaar uit voor een persoonlijk gesprek met de voorzitter. Insteek voor die bespreking is om het bestuur een indruk te geven van de algemene stand van zaken: “hoe is het gesteld met de normen en waarden in de vereniging?” In dit gesprek worden geen individuele meldingen besproken. De vertrouwenspersoon kan afzien van het gesprek indien meldingen, zaken of personen zijn te herleiden.
Naar aanleiding van dit gesprek kan gekozen worden om meer preventieve maatregelen binnen de club te ondernemen om een gezond en veilig sportklimaat te bevorderen.
De vertrouwenscontactpersoon kan terugvallen op het overkoepelend beleid en ondersteuning die geboden wordt door het NOC*NSF. Ook voor de leden van RRFC De Bokkerijders is het mogelijk contact op te nemen met het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

Gedragscode Rugby Nederland

Gedragscode voor functionarissen

Gedragscode voor scheidsrechters en officials

Gedragscode voor trainerscoaches en begeleiders

Gedragscodes voor sporters