RRFC De Bokkerijders

VOLG ONS :

huis- en gedragsregels

huis- en gedragsregels RRFC De Bokkerijders

 

 1. Elke bezoeker is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag.
 2. Het is niet toegestaan het clubhuis te betreden met schoenen welke voorzien zijn van noppen.
 3. Het is niet toegestaan om in het clubhuis gekochte alcoholhoudende drank elders  te gebruiken dan in het clubhuis of op het terras.
 4. Het is niet toegestaan om, op het terrein van de vereniging of in het clubhuis, zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken.
 5. Alcoholhoudende dranken worden niet genuttigd door en/of verstrekt aan personen onder de 18 jaar. De barmedewerker mag een geldig identificatiebewijs vragen bij twijfel over de leeftijd. Personen onder de 18 die toch alcohol nuttigen, kan de toegang worden ontzegd. Tevens zal dit worden gemeld aan het bestuur en door het bestuur aan de ouder/verzorger.
 6. Er wordt geen alcohol geschonken aan jeugdleiders, trainers van jeugdteams en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie.
 7. Het bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank aan betreffende personen worden geweigerd.
 8. Het bestuur, (bar)vrijwilligers en de vereniging kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van alcoholmisbruik.
 9. Er is een algeheel rookverbod (ook e-sigaretten) in het gehele clubhuis, kleedlokalen en overige inpandige ruimtes. Roken is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen locatie.
 10. Bij sprake of vermoeden van drugsgebruik/lachgas zal de gebruiker worden gevorderd zich te verwijderen en/of worden verwijderd en de toegang wordt ontzegd. Dit zal worden gemeld aan het bestuur.
 11. Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen, worden gevorderd zich te verwijderen en/of worden verwijderd en de toegang wordt ontzegd. Dit zal worden gemeld aan het bestuur.
 12. Ieder verenigingslid of bezoeker draagt zorg voor het in goede en nette staat houden van het sportcomplex. Bijvoorbeeld door afval in de daarvoor bestemde bakken te deponeren.
 13. Bij opzettelijke vernieling/beschadiging van eigendommen van de vereniging, zal de schade worden verhaald op desbetreffende persoon of ouder/verzorger.
 14. Het bestuur en vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor ontvreemding van of schade aan persoonlijke eigendommen.
 15. Aanwijzingen van het dienstdoende vrijwilligers dienen te allen tijde opgevolgd worden.
 16. Elke vorm van aanstootgevend gedrag of discriminatie wordt niet getolereerd. Degene die zich hier schuldig aan maakt, wordt gevorderd zich te verwijderen en/of wordt verwijderd en de toegang zal worden ontzegd. Er wordt melding gemaakt bij het bestuur.

 

Overtreding van bovenstaande regels kan resulteren in een mondelinge en/of schriftelijke  waarschuwing en in sommige gevallen tot uitsluiting (tijdelijk of permanent). In alle gevallen waarin deze huisregels en gedragsregels niet voorzien, beslist het bestuur.
Voor de handhaving van de regels doet het bestuur een beroep op sociale controle door  leden. Elk lid heeft het recht om een ander aan te spreken op zijn of haar gedrag. Naast sociale controle verwachten wij van onze leden dat overtredingen op een discrete manier worden gemeld aan het bestuur. Hier wordt bepaald of er eventuele sancties moeten volgen.

 

bijgewerkt op 10 mei 2024