RRFC De Bokkerijders

VOLG ONS :

Player welfare

Player Welfare

Player welfare, in de context van sport, verwijst naar het welzijn en de algehele gezondheid van de personen die aan sportactiviteiten deelnemen. Het omvat een breed scala aan fysieke, mentale, emotionele en sociale aspecten om ervoor te zorgen dat atleten en spelers optimaal kunnen presteren met behoud van hun algehele gezondheid en geluk.Player welfare

Hersenschuddingsprotocol

Al enkele jaren is het beleid rond hersenschuddingen binnen het rugby een prioriteit. De veiligheid van onze sporters staat immers centraal! Met elkaar zijn we verantwoordelijk om te zorgen voor een veilige sport waar onze kinderen en wij als volwassenen optimaal kunnen genieten. Hoe een (mogelijke) hersenschudding te herkennen en behandelen, wordt onder andere beschreven in het hersenschuddingsprotocol van Rugby Nederland.

Wat is een hersenschudding?

Een hersenschudding is een traumatisch hersenletsel dat leidt tot een verstoring van de hersenfunctie. Er zijn veel symptomen van een hersenschudding. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hoofdpijn, duizeligheid, geheugenstoornissen of evenwichtsstoornissen. In minder dan 10% van de hersenschuddingen treedt bewustzijnsverlies of bewusteloosheid op. Verlies van bewustzijn is geen vereiste om de diagnose hersenschudding te stellen, maar is een duidelijke aanwijzing dat een hersenschudding is opgelopen.
Een standaard hersenscan ziet er normaal uit bij iemand met een hersenschudding en daarom is een normale hersenscan geen betrouwbare test om te bepalen of een speler al dan niet een hersenschudding heeft.

Wat veroorzaakt een hersenschudding?

Een hersenschudding kan worden veroorzaakt door een directe klap op het hoofd, maar kan ook optreden wanneer klappen op andere delen van het lichaam resulteren in een snelle beweging van het hoofd, bijvoorbeeld whiplash-achtige letsels.

Wie loopt risico?

Hersenschuddingen kunnen op elke leeftijd optreden. Echter, kinderen en jongvolwassenen zijn vatbaarder voor het oplopen van een hersenschudding en hebben meer tijd nodig om te herstellen en de mentale verwerking hiervan. De conclusie is daarom ook om geen risico’s te nemen.

Recidiverende of meervoudige hersenschuddingen

Spelers die in het afgelopen jaar twee of meer hersenschuddingen hebben opgelopen, lopen een groter risico op verder hersenletsel en een trager herstel. Zij moeten medische hulp inroepen van een specialist (met ervaring in sport gerelateerde hersenschuddingen) voordat ze weer gaan spelen.

Begin van de symptomen

Er wordt op gewezen dat de symptomen van een hersenschudding zich op elk moment kunnen voordoen, maar dat zij soms pas duidelijk worden in de 24-48 uur ná een hoofdletsel.

Download hier de Hersenschuddings Herkennings Tool. Lees ook verder op de website van World Rugby.