RRFC De Bokkerijders

VOLG ONS :

verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Vandaag, 9 oktober 2023, zijn alle aanvragen voor de VOG verstuurd naar onze trainers en bestuursleden. Hiermee zet het bestuur van RRFC De Bokkerijders een volgende stap in het creëren van een veilig sportklimaat. Vanaf 1 januari 2024 dient iedere trainer en bestuurslid een VOG te kunnen overleggen.

Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bij De Bokkerijders is dat “het werken met minderjarigen.” Een VOG staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag.

Vrijwilligers verplichten een VOG te tonen, is één van de maatregelen die het bestuur kan nemen om de kans op grensoverschrijdend gedrag binnen de club te verkleinen. Het maakt de kans kleiner dat personen die eerder de fout in zijn gegaan een functie bij De Bokkerijders kunnen uitoefenen. Het biedt geen garanties, maar het laat wel zien dat we de veiligheid van onze leden, vrijwilligers en bezoekers serieus nemen.
Ook heeft een aantal gemeenten het afgeven van een VOG voor trainers en coaches al verplicht gesteld om een gemeentelijke subsidie te kunnen ontvangen.

Trainers en bestuursleden zullen elke drie jaar een nieuwe VOG moeten aanvragen. Gelukkig subsidieert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de aanvraag voor deze vrijwilligers. Een VOG is niet gratis als deze wordt aangevraagd via de gemeente of digitaal, zonder bevestiging dat onze club gebruik mag maken van de regeling!

Goed om te weten, is dat buiten het verplichten van een VOG onze club nog meer doet aan preventie. Zo kunnen leden, ouders en vrijwilligers met hun zorg of verhaal terecht bij De Bokkerijders vertrouwenscontactpersoon (VCP).

Voor vragen, opmerkingen of een persoonlijk gesprek in het kader van de VOG, is het bestuur altijd beschikbaar.